NL FR

CORONAVIRUS Covid-19 (gaat nog even aanwezig zijn)


Het zal mijn inziens nog even duren voor de besmettingsgraad van onze bevolking terug op nul zal staan.

Tandheelkundige zorgen zijn dus nog steeds risicovol gezien de kans op kruisbesmetting voor de zorgverlener en u als patiënt. 

De oorzaak hiervoor zijn de aerosolen die geproduceerd worden bij de meeste behandelingen, het nauwe contact met de patiënten en de opeenvolging van patiënten in een beperkte ruimte. 

De nodige pbm's zijn terug beschikbaar en teneinde u in volstrekt veilige omstandigheden te kunnen behandelen werden de sciensano-protocollen (mondspoeling, verluchting, extra desinfectie,...) verfijnd en in onze dagelijkse praktijkvoering geïmplementeerd.

Raadpleging

De raadplegingen gaan door van maandag tot donderdag.

Vanwege de extra desinfectiebeurten en vooral de verluchtingstijden kunnen er momenteel iets minder patiënten per dag gezien worden. Het recall systeem werd na zes maanden terug opgestart, er moeten nog een groot aantal jaarlijkse controles ingepland worden. De wachttijden kunnen dus oplopen.

Mocht het dit jaar niet meer lukken. Geen nood. Patiënten die dit jaar of vorig jaar (2019) een terugbetaling kregen voor tandzorgen, zullen in 2021 recht hebben op de normale terugbetaling voor tandsteenverwijdering en zullen beschouwd worden als in regel met het mondzorgtraject. 

 Afspraken maken online is terug mogelijk. 

Voor dringende problemen neemt u best telefonisch contact op met de praktijk op volgende nummer: 02/7212616.

Laat uw naam en tel. nummer achter mocht er niet onmiddellijk opgenomen worden.